Sicrhau dyfodol gwell i iechyd meddwl

Yn yr etholiad cyffredinol hwn, iechyd meddwl yw un o'r materion domestig mwyaf sy'n wynebu llywodraeth nesaf y DU.

Mae'r rhan fwyaf o faterion sy'n ymwneud â darparu cymorth iechyd meddwl wedi'u datganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Fodd bynnag, mae llawer o benderfyniadau a wneir yn San Steffan yn effeithio'n uniongyrchol ar bobl â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys meysydd polisi megis lles a budd-daliadau, plismona a'r Ddeddf Iechyd Meddwl.

Mae mwy o bobl nag erioed yn siarad am iechyd meddwl ac yn mynnu newid, ond mae llawer mwy i'w wneud o hyd.

Ymunwch â ni i weithredu a gwireddu'r nod. Anfonwch ein maniffesto ar gyfer Cymru – Gwireddu'r nod – at eich ymgeiswyr seneddol a gofynnwch iddynt flaenoriaethu iechyd meddwl os cânt eu hethol.

Gyda'n gilydd, gallwn wneud yn siŵr bod y llywodraeth nesaf yn sicrhau dyfodol gwell i iechyd meddwl.

Rydym yn galw ar lywodraeth nesaf y DU i wneud y canlynol:

1.    Gwella dealltwriaeth y cyhoedd o iechyd meddwl a lleihau gwahaniaethu, gan gynnwys cefnogi ymgyrch Amser i Newid Cymru.

2.    Mynd i'r afael â'r diwylliant o ofn sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yn y gweithle drwy gefnogi cyflogwyr i greu gweithleoedd iach yn feddyliol, a rhoi cymorth effeithiol i'r rhai nad ydynt yn gweithio.

3.    Sicrhau bod y system les yn cefnogi unrhyw un â phroblem iechyd meddwl, heb ofni y daw ei fudd-daliadau i ben.

4.    Newid deddfwriaeth wahaniaethol nad yw'n gyfredol mwyach er mwyn sicrhau y caiff pawb â phroblemau iechyd meddwl gymorth a pharch.