Ymgyrchu dros Mind

Allwch chi helpu i ymgyrchu ar ran pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl?

Fel ymgyrchydd Mind, gallwch chi gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau fel lobïo gwleidyddion, rhannu gwybodaeth am ymgyrchoedd Mind a chreu newid yn eich ardal leol. Byddwn ni’n gofyn am eich barn pan fyddwn ni’n ymateb i gynigion y llywodraeth a byddwn ni’n rhoi gwybod i chi am gyfleoedd i gyfrannu at waith polisi Mind.

Hoffem anfon gwybodaeth atoch am y gwaith rydyn ni’n ei wneud, ffyrdd y gallwch ni ein cefnogi chi a’r ffyrdd y gallwch chi ein cefnogi ni, er mwyn sicrhau bod pawb sydd â phroblem iechyd meddwl yn cael cefnogaeth a pharch. Os byddwch chi’n rhoi eich manylion, byddwn ni’n cysylltu â chi ynglŷn â digwyddiadau, cynlluniau codi arian, ymgyrchoedd a’r ffyrdd y gallwch chi arwain gwaith Mind – neu gallwch ddewis y meysydd sydd bwysicaf i chi.

Byddwn yn gofyn y cwestiynau hyn i chi bob tro y byddwch yn cwblhau ffurflen, i sicrhau bod eich dewisiadau diweddaraf gyda ni – felly os ydych am barhau i glywed oddi wrthym ni, dewiswch eich bod am wneud hynny bob amser (opt-in).